Apie mus

UAB "Atomis" įkurta 2005 m. Pagrindinė veiklos sritis yra automoblių remontui ir aptarnavimui skirtų prietaisų ir programinės įrangos kūrimas. Esame jaunas ir kūrybingas kolektyvas: programuotojai, konstruktoriai, pardavimų vadybininkai. Kuriame, projektuojame, gaminame ir parduodame sudėtingus mikroprocesorinius prietaisus. Su mūsų produktais galite susipažinti ir juos įsigyti internetinėje parduotuvėje www.codecard.eu. Taip pat kuriame on-line paslaugų svetaines, skirtas automobilių servisų meistrams. Tai portalas www.tuning-data.com, www.radio-code.lt ir kt.


Tikslai

Kurti tokius produktus, kurie yra unikalūs savo savybėmis ir reikalingi mūsų klientams. Turime didelę patirtį automobilių elektronikos remonte. Todėl stengiamės sukurti tokius prietaisus, kurie pagreitintų ir palengvintų serviso meistrų darbą, įgalintų atlikti tokias paslaugas, kurios iki šiol atrodė neįmanomos. Didžiausios pastangos dedamos produktų kokybei užtikrinti. Taip pat stengiamės operatyviai reaguoti į automobilinės technikos naujienas ir klientų pageidavimus. Automobilių elektronikos aptarnavime sėkmingo verslo pagrindas yra darbo kokybė, paslaugos kaina ir greitis. Todėl, kurdami prietaisus, stengiamės naudoti naujas technologijas, išlaikyti konkurencingą kainą, naudojame greitą (on-line) pardavimo sistemą bei siūlome produktų atnaujinimą internetu.UAB „Atomis” PRIVATUMO POLITIKA

1. Šioje Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės ir principai kuriais vadovaujasi UAB „Atomis“ (toliau – „Atomis“, „mes“ arba „mūsų“) rinkdama, kaupdama ir tvarkydama surinktą arba jūsų pateiktą informaciją, jums apsilankant UAB “Atomis” svetainėse: www.atomis.lt, http://codecard.eu, http://www.tuning-data.com/; http://www.radio-code.lt/; http://www.obdworm.com/ (toliau – Svetainėse) arba naudojantis UAB “Atomis” paslaugomis.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Jūsų nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir kt, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti asmenį) UAB "Atomis valdo it tvarko šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
4. UAB „Atomis” vadodvaujasi šiais pagrindiniais klientų duomenų tvarkymo principais: asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais; asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai; duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis, kad asmens duomenys būtų valdomi ir tvarkomi pagal šią UAB „Atomis” patvirtintą privatumo politiką.
5. UAB „Atomis” siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Jūsų kompiuteryje įrašo informaciją (slapukus). Įrašyta informacija yra naudojama Jūsų kaip ankstesnio tinklapo nauodotojo atpažinimui.
6. Visi Svetainėse renkami duomenys yra naudojami paslaugų teikimui ir teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, finansinių dokumentų išrašymui, kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui ir tiesioginės rinkodaros tikslams. Klientas turi teisę neduoti sutikimo, dėl duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.
7. Jūs turi teisę bet kada keisti ar atnaujinti savo paslaugos įsigijimo metu nurodytus asmens duomenis.
8. Jūs galite gauti informaciją apie visus duomenis, kuriuos mes saugome apie Jus, taip pat pareikšti nusiskundimus ar klausimus, susijusius su asmeninės informacijos rinkimu ir naudojimu, susisiekdami su mumis elektroninio pašto adresu: sales@codecard.lt.
9. UAB „Atomis” Jūsų duomenis gali saugoti neribotą laiką. Jums pageidaujant bet kuriuo metu jūsų duomenys gali būti ištrinti iš UAB „Atomis” duomenų bazės. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą (tiek elektroninių ryšių priemonėmis, tiek fiziškai atvykęs į UAB „Atomis” būstinę). UAB „Atomis” jūsų pateiktą prašymą išsprendžia ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prašymo užregistravimo. Ištrynus informaciją, mes pasiliksime visos ar dalies jūsų informacijos kopijas, kiek tai yra reikalinga atliekant administracinius įsipareigojimus, sprendžiant ginčus ar pretenzijas ar įvykdant bet kokį kitą susitarimą su jumis
10. UAB „Atomis” turi teisę rinkti ir gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių ir pridėti ją prie jūsų paskyros, jei tai neprieštarauja teisės aktams ir (arba) jums sutikus. Ši informacija gali būti naudojama UAB „Atomis” tam, kad būtų užtikrintas paslaugų teikimas ir atsiskaitymas už paslaugas.
11. UAB „Atomis” naudoja trečiųjų šalių paslaugų teikėjus atlikti tam tikras su verslu susijusias funkcijas. Tokių funkcijų pavyzdžius apima mokėjimo vykdymo paslaugos ir pašto kurjerių paslaugos. Kai UAB „Atomis” pasitelkia tokį trečiųjų šalių paslaugų teikėją, UAB „Atomis” jiems suteikia tik tokius Asmens duomenis, kurie yra reikalingi konkrečių paslaugų teikimui. Kiekvienas toks trečiosios šalies paslaugų teikėjas sutartimi įsipareigoja tokius Asmens duomenis laikyti konfidencialiai ir nenaudoti jokiu kitu būdu, išskyrus teikiant paslaugas UAB „Atomis”.
12. UAB „Atomis” pasilieka teisę parduoti savo verslą ar turtą. Įmonių pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar kitu pagrindu Asmens duomenys gali būti dalis perduodamo turto. Jūs patvirtinate, kad tokie perdavimai gali įvykti, ir kad bet koks UAB „Atomis” pirkėjas ar perėmėjas gali ir toliau naudoti jūsų Asmens duomenis, kaip išdėstyta šioje Privatumo politikoje.
13. UAB „Atomis” taiko įprastas elektronines ir kitas apsaugos priemones, skirtas apsaugoti turimus jūsų duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos. Vis tik, pažymime, kad joks perdavimo ar elektroninis duomenų saugojimo metodas nėra visiškai saugus. Mes reguliariai tikriname ir atnaujiname naudojamas technologijas tam, kad būtų apsaugoti jūsų duomenys, tačiau tokios saugumo priemonės negarantuoja, kad mūsų Svetainėse jūsų duomenys yra apsaugoti nuo įsilaužimo ar kito saugumo pažeidimo. UAB „Atomis” nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainė ar Paslaugos yra ar bus apsaugotos nuo visų virusų, grėsmių saugumui ar kitų grėsmių arba kad jūsų informacija visada bus saugi.